Makhasimende e-City Power amahle

Amazinga aphansi esimo sezulu aholela ekutheni kunyuke ukusetshenziswa kuka gesi, kusukela ekuseni izolo.

Ukunyuka kwesidingo kubeka inethiwekhi nabasebenzi phansi kwe ngcindezi. Kuqapheleka isisindo sikagesi esiphezulu mathambama nje okudala nokuqhawuka kwawo ugesi.Ukumemezela kwe Eskom ukuthi siku-Stage 4 ohlelweni le loadshedding kunomthethelela ongemuhle nakho.

Sinxusa amakhasimende ukuthi ahlise izinga asebenzisa ngawo ugesi lokhu kungasiza ekutheni kugwemeke ukucima kuka gesi ngenxa yesisindo esiphezulu kulamakhaza ashubisa umnklantsha.

I-City Power yenze imizamo yokuthi amakhaza angabi nomthelela omkhulu kwi nethiwekhi, sicela ukunxusa amakhasimende ukuthi nawo adlale indima yayo kulesikhathi.

Amathimba ethu ayaqhubeka nokulungisa lapho kunezinkinga khona ezindaweni ezahlukene lokhu bakwenza beqaphe ngelo khozi lapho ugesi ungabuyi khona emva kwe-loadshedding. Sithanda ukubonga isineke nokubambisana kwenu ngale’ sikhathi.

Kusho okhulumela i-City Power, Isaac Mangena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *