Ngeke isadlala i7de Laan kumabonakude

Abalandeni bohlelo lomabonakude i7de Laan ebeyidlala kuSABC 2 badumele emuva kokuzwa izindaba ezithi loluhlelo ngeke basalibona. Isiqephu sokugcina sizodlala ngezi 26 Zibandlela.

I7de Laan iphela emuva kweminyaka engu 23, yaqala ukudlala ngezi 4 Mbasa ngonyaka ka2000. Loluhlelo oluthulwa ngolimi lweAfrikaans lugxile ezimpilweni zabantu baseHillside, libonisa izinkinga ababhekana nazo nokubaluleka kokubambana ningumphakathi.

Ngisho nabantu abangakhulumi ulimi lweAfrikaans bayalithanda futhi bayalilandela lohlelo ngoba kuningi okulifundisayo ngempilo nangomndeni. I7de Laan iye yawina izondondo eziningi lokhu kubonise ukuthi iyintandokazi.

Abathandi balohlelo bazithola besemathandweni nabalingisi abafana noOubass nowakwakhe uHilda, umndeni wakaMeintjies, Charmaine, Paula nabanye. Kuyathusa kakhulu ukubona loluhlelo luphela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *