Utholakale engenacala uBenjamin Mendy emuva kokusolwa ngokudlwengula abesimame ababili

Lomdlali webhola owayedlalela iMan City bekabhekane namacala okudlwengula. Bekasolwa ngokudlwemgula nokuzama ukudlwengula abesifazane ababili ngonyaka ka2018 no2020.

Inkundla yamacala yase Chester Crown Court iwachithe wonke lamacala. UMendy akakwazanga ukuzibamba wakhala makezwa lesisinqumo. Lamacala abenomthelela omubi empilweni yakhe, uzithole elahlekelwa yikho konke akusebenzele kanzime kanye nesithunzi sakhe. Lokhu futhi kube nomthelela omubi emzimbeni nasemqondweni wakhe.

UMendy akasiyena yedwa oke wabhekana nenkinga yokubhecwa ngobende inyama engayidlanga. Maningi amodada ake abhekana nelesimo abanye kumanje basejele ngamacala abangawenzanga. Abanye noma inkundla yamacala ibathole bengenacala ngaphakathi baphukile futhi kuyobathatha isikhathi ukuphola.

Ukusolwa ngokudlwengula kuyinto embi futhi kuyayimosha impilo yomunye umuntu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *