Uklomelisiwe umseshi owabopha umbulali uRosemary Ndlovu

Umseshi uSgt Mabunda unikwe umklomelo womseshi wonyaka ku South African Police Service National Excellence Awards evikini elendlule.

U-Sgt Mabunda nguyeya owayephethe icala elalisematheni lombulali wesimame uRosemary Ndlovu, owabulala amalunga omndeni wakhe nalo ayehlekisana naye ngenxa yomhobholo wemali.

Lomseshi wasebenza ngokuzikhandla eqoqa, ehlanganisa ubufakazi obenza ukuthi uNdlovu agwetshwe odilika jele abayisithupha. Uyacomeka usembenzi kaMabunda futhi lomklomelo uyamufanela. Nasezinkundleni sokuxhuma abaningi bamushayele izandla uMabunda.

Ku-South African Police Service National Excellence Awards kuklomeliswa amaphoyisa asebenza ngokuzinikela nokuthembeka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *