Seludaluliwe usuku lokufihlwa kukaShenge

Uzofihlwa ngoLwesihlanu umsunguli we-IFP inkosi Mangosuthu Buthelezi. Lesi simemezelo sikhishwe nguNdunankulu waKwaZulu-Natal, uNkk Nomusa Dube-Ncube, izolo ntambama, othe baziswe ngumndeni emva komhlangano.

Uthe umndeni ukuvezile ukuthi uzofihlwa ngezi 15 Mandulo. “Kuyaqhubeka ukuxhumana phakathi komndeni neHhovisi likaMengameli ngezinhlelo zomngcwabo.

Ezinye izimemezelo ezithinta ezinye izinto ezizobe zimenyezelwa zizomenyezelwa maduzane,” kusho uNkk Dube-Ncube. UShenge undlule emhlabeni ngoMgqibelo ekuseni emva kokudunguzela. UNkk Dube-Ncube uveze ukuthi kunetende elingaphandle komuzi kaShenge, KwaPhindangene eMahlabathini lapho abafika bezobhonga emswaneni bethi gozololo khona.

“Umndeni ubonge abantu bakuzona zonke izinkalo kuleli ngokubeseka nokubathumela imiyalezo yendunduzo ngalesi sikhathi.” UNkk Dube-Ncube akazange ayiveze eyokuthi inkonzo yokukhumbula uShenge izoba nini njengoba silobe kusaqhubeka umhlangano.

Kodwa ngokwemibiko ebilokhu ivela ebingaqinisekisiwe njengoba umndeni ubungakamemezeli, bekubikwa ukuthi le nkonzo ingase ibe ngoLwesithathu, khona oLundi.

Abaholi abahlukene kanjalo nomphakathi jikelele balokhu bengena bengenile ekhaya likaShenge ukuzobhonga emswaneni. Kuphinde kwavela ukuthi ithimba elivela eNdlunkulu, kungenzeka litheleke namhlanje KwaPhindangene, ukuyobhonga emswaneni.

UShenge ubenguNdunankulu kaZulu, esebenza eduzane neSilo uMisuZulu kaZwelithini.

Umthombo: Isolezwe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *