Bahlose ukukhulisa isiZulu ngemidlalo yaseNdiya

Isasasa elibonakale kwethulwa isiteshi esisha, iZee Zonke(DStv 169), yilona abahlose ukulibona abasunguli besiteshi semidlalo ehlukene yaseNdiya kodwa okukhulunywa kuyo isiZulu.

Lokhu kuvezwe wuSomnath Malakar oyisikhulu seZee Entertainment kuleli. Ekhuluma ngesasasa elibe khona ezinkundleni zokuxhuamana, uSomnath uveze ukuthi bakhethe ulimi isiZulu ngenxa yokuthi lungolunye lwesiNguni, olukhulunywa kakhulu kuleli njengoba bebalelwa ku-27.8 million abantu abalukhulumayo kuleli.Uthe kulesi siteshi esikhombisa imidlalo ehlukene ubusuku nemini, bayazi ukuthi bazoqhubeka nabo nokukhulisa ulimi njengoba isiteshi singeke sijatshulelwe ngabamnyama kuphela.

“Ukulethela abantu injabulo yikhona esikuhlose kakhulu, ngakho sibone ukuthi kesenze into ebingacatshangwa muntu, esaziyo ukuthi iwumsebenzi kodwa manje asizisoli nakancane njengoba abantu bekhombise ukuyithakasela futhi yenza kahle kakhulu. Sibonile ukuthi abantu bajabule kanjani bebona imidlalo la abomdabu baseNdiya kungathi bakhuluma ulimi isiZulu. Sibheke phambili ekutheni senze umlando ngalokhu, esikwenzile futhi sivule amathuba omsebenzi ahlukene kuleli,” kuchaza uSomnath.

Uthe yize bekukhona ukungabaza ngendlela okuzomukelwa ngayo lesi siteshi kodwa manje bayabona ukuthi akusekho ukuhlehla, sekumele balethe okudingwa ngabantu.

“Imidlalo ezobonala equkethe uthando, izinkinga zemindeni, izinkinga zomphakathi nokunye okuningi kodwa injongo enkulu wukuthi abantu ibashiye bejabule, eminye ibashiye nemibuzo, okuyinto umdlalo okumele ube yiyo,” kuchaza yena.

Uthe imidlalo yalolu hlobo bayethula e-Afrika kwiDStv ngo-1996, futhi manje ngemuva kweminyaka engu-25, manje isikhonjiswa emazweni ahlukene angaphezu kwayishumi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *